08.01.2022 Basın Açıklaması

ENERJİİLAN / BASIN AÇIKLAMASI

Basına Ve Kamuoyuna

27.12.2021 tarihinde Duvar Gazetesi adlı basın ve yayın kuruluşunda Ekoloji Birliği Eşsözcüsü ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan Çanakkale’de, Ayvacık ve Korubaşı Köyü çevresinde yatırımcımızın satılık tarla arayışını konu etmiştir. Şirketimizi ve yatırımcımızı hedef alarak web sitemizin adını kullanarak, bölge halkına Enerjiilan ‘ın yatırımcılarına tarlalarını satmamaları istenmiştir.

“JES, RES gibi yenilenebilir enerji yatırımları da ekolojik denge üzerinde ciddi etkilere yol açmaktadır, tarlanızı enerji yatırım firmalarına satmayın” uyarısında bulunan sözde çevreci dernek Enerjiilan’ın faaliyetlerinden habersiz ilan kuruluşumuzun adını kullanarak etiğe ve hukuka uymayan bir eleştiriyle basın açıklamasında bulunması bir akıl tutulmasıdır.

Enerjiilan herhangi bir enerji santrali değil sadece yenilenebilir enerji santrallerine tarla temini yapan bir ilan kuruluşudur. Çanakkale’de, Ayvacık ve Korubaşı Köyü çevresinde enerji santrali kurmak isteyen yatırımcımız Ges yada Res santrali kurmak amacındadır. İşbu santrallerde ÇED raporu alınmadan kapasite ihtiyacına bakılmadan ve tüzel tüm ödevleri yerine getirmeden zaten santral kuramamaktadır. Nükleer Santral kurulacakmışçasına basın açıklaması yapmak ,bölge halkına tarlalarınızı ve meralarınızı satmayın uyarısında bulunmak Çanakkale ‘nin ekonomik gelişimi açısından etik olmayan bir eylemdir. Res ve Ges’ler ekolojik anlamda doğayı koruyan ve enerji türleri içinde en masun ve en temiz enerji üretim modelidir. Çanakkale’nin sulu tarımının büyük bir oranı da bugün sözde çevreci derneğin eleştirdiği Res ve Ges santrallerinin imkânlarıyla sulanmaktadır.

İlan kuruluşumuzu ve Enerji yatırımcısını hedef alan STK yaptığı bu basın açıklamasının sadece reklam amaçlı bir açıklama olduğu açıktır. Sadece mülk satanlara yapılmış bir bilgilendirme mesajını Nükleer enerji kuruluyormuşçasına servis etmek, tarla fiyatlarını etkileyecek şekilde bölge halkına tarlanızı satmayın çağrısında bulunmak, serbest piyasa ve ticaretin normal idamesini etkilediği için aleni bir ticari provokasyondur.

Söz konusu santraller ağırlıklı YEKA bölgelerinde yapılmaktadır. Kapasite dâhilinde YEKA illeri dışında da talepler zaten değerlendirilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sürdürdüğü çevre ve doğa koruyucu politikaları o kadar geniş ki bu santraller ancak tarıma uygun olmayan arazilerde yapılmakta ve işletilmesine izin verilmektedir. Hükümetin enerji politikalarını eleştirmek uğruna her türlü santrale ve yatırıma karşı çıkmak öncelikle Çakanakkele’ye ve kabilde Türkiye’ye ihanettir.

Dış Mihrakların dayattığı çevre bilincinin temelinde Ulusal Enerji Bağımsızlığımız hedef alınmaktadır. Türkiye düşmanları kendi evlerinin çatısında bile inşa ettikleri güneş enerji panellerini, tarıma elverişli olmayan arazilerinizde kullanmayın demelerinde ki gaye “  istikbalde bize enerji satma hedeflerinden başka bir gayeleri bulunmadığından ötürü bu dayatmayı ülkemize yapmaktadırlar. Ne yazık ki Sayın Süheyla Doğan gibi vatandaşlarımız da bilinçli yâda bilinçsiz bu düşmanca zihniyete hizmet etmektedir.

Çevreci derneklerimiz Çanakkale hariç diğer illerimizde şirketimize bakış açıları ve faaliyetlerimizi nasıl takdir ettikleri yıllardır faaliyette olmamıza rağmen hiç tepki almadığımızdan ötürü açıkça ortadır. Şirketimizin adı Ortaklar Çevre Anonim Şirketi olduğunu unutan sözde çevreciler Çevre misyon ve amacımızı ne yazık ki idrak etmemiştir. Yatırımcı tarla bulamadığı zaman yatırım yapmadığı zaman tarıma ve hayvancılığa elverişli olmayan bir araziden çevrecilerin nasıl bir çevre çıkarı elde ettiklerini kurumsal anlamda merak ediyoruz. Enerjiilan ulusunun bağımsız ,temiz ve çevreci enerjisi için çalışmaktadır. Ülkesinin ekonomik kazanımına hizmet edecek her türlü Enerji firmasıyla Enerjiilan işbirliği içinde olmaya ve ülkesinde enerjinin gelişmesi ve bağımsız hale gelmesi için her türlü çalışmayı yapmaya ve dahi ÇEVREYİ KORUMAYA devam edecektir.

Yapılan basın açıklamasını şiddetle kınıyor. İlan Kuruluşumuzun Adı olan Enerjiilan.com adının kullanılarak yatırımcılarımızın hedef alınması vakıasının bir gaflet girişimi olarak değerlendiriyoruz. Benzer ve tekrarı olması durumunda her türlü tüzel ve hukuki yollara başvurularak marka değer hakları talep edileceği uyarısında bulunarak; Çanakkale halkının diğer illerde ki vatandaşlarımız gibi bu tarz ticari provokasyonlara aldırış etmeden temiz ve çevreci enerji olan yenilenebilir enerji yatırımlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Enerjiilan

Ortaklar Çevre A.Ş